2014-12-30

Struktura organizacyjna

W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych – POK

ogn. Honorat Wartak

tel. (058) 555 81 73

pok.sopot@straz.gda.pl

 

Wydział Operacyjno -Kontrolno – Rozpoznawczy – PR

mł. bryg. Bartosz Janusz

tel. (058)555 81 96

pz.sopot@straz.gda.pl

 

Wydział Operacyjno -Kontrolno – Rozpoznawczy – PR

mł. kpt. Janusz Gawlak

tel. (058)555 81 97

pr.sopot@straz.gda.pl

bhp.sopot@straz.gda.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych – PF

mgr Grażyna Laskus

tel. (058) 555 81 85

pf.sopot@straz.gda.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich – PT

Małgorzata Kamińska

tel. (058) 555 81 84

pt.sopot@straz.gda.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych – PTT

st. sekc. Łukasz Urban 

tel. (058) 555 81 84

ptt.sopot@straz.gda.pl